Tin tức

Lâm Đồng: Không thanh, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm

(DNVN) – UBND tỉnh Lâm Đồng ra quy trình thanh, kiểm tra phải đúng thời gian, tránh kiểm tra chồng chéo, trùng lắp gây phiền hà và mất thời gian của doanh nghiệp. Ngoài ra, không tiến hành thanh, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp.