Kinh tế

Xuất khẩu điều: Đau đầu vì “lượng tăng, giá giảm”

Năm 2018 kết thúc với nhiều tín hiệu không mấy khả quan, khi ngành chế biến và xuất khẩu hạt điều vẫn trong tình trạng bị ép giá và sẽ còn tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức trong năm 2019 về nguồn cung nguyên liệu và thị trường xuất khẩu.