Kinh tế

Bài toán gia tăng giá trị xuất khẩu nông sản Việt

(DNVN) - Theo Bộ NN&PTNT giá trị XK nông sản trong 9 tháng 2018 đạt 15,1 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, vẫn chưa tháo gỡ được những vấn đề chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng.