(DNVN)-“Cũng có giải pháp là hợp pháp hóa một số hoạt động hiện đang bị coi là phi pháp như cá cược, mại dâm… Khi các hoạt động này được chuyển từ phi chính thức sang khu vực chính thức. Và giá trị gia tăng của chúng sẽ được cơ quan thống kê tổng hợp để tính vào GDP".
(DNVN) – Theo ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng), thị trường bất động sản 2018 còn lượng tồn kho bất động sản vẫn khá lớn (còn khoảng 22.976 tỷ đồng), gần 1 tỉ USD.