Để giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, TP.HCM đã triển khai thực hiện chính sách chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND TP, nhằm hỗ trợ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang rất khởi sắc, nhưng với quy định của Dự thảo Luật CK sửa đổi, phải có vốn điều lệ tối thiểu từ 300 tỷ đồng trở lên, gấp 30 lần Luật hiện hành mới được phép phát hành trái phiếu thì chỉ có doanh nghiệp lớn mới đủ sức tham gia.