Hỗ trợ doanh nghiệp

Trong điều hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ đạo các TCTD quan tâm nhiều hơn tới các đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thiết kế và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp hơn đối với đối tượng doanh nghiệp này.
Với mục tiêu có thêm 154 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, Hà Nội đã ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020" với nhiều giải pháp đồng bộ để các doanh nghiệp non trẻ có thể tiếp cận nguồn lực phát triển một cách hiệu quả.

End of content

Không có tin nào tiếp theo