Tìm kiếm: Đồng-hồ-Rolex

Những người nhập cư đóng vai trò lớn đối với nền kinh tế Mỹ. Ước tính cho thấy rằng người Mỹ gốc Campuchia sở hữu khoảng 80% số cửa hàng bánh rán ở Los Angeles, và người Mỹ gốc Hàn Quốc sở hữu 65% số tiệm giặt khô ở thành phố New York. Trong những năm 1850, 60% các cửa hàng rượu ở Boston được điều hành bởi người Ireland.

End of content

Không có tin nào tiếp theo